Tiếng Việt English Chinese

ĐẶT HÀNG NHANH
+84(0)650-3639877  
+84(0)908063383

Theo dõi chúng tôi trên

  • Mút giày EDAVN PU FOAM


Khả năng chống ngã vàng có thể đạt tới bậc 4.0 hoặc cao hơn nữa, thường sản xuất trong mật độ 18-80kg/ m3,  độ cứng nằm trong khoảng 50-90 độ, căn cứ theo yêu cầu khách hàng để tương ứng phát triển sản phẩm, mút giày tỷ đạt chúng tôi đóng gói không dài, giúp quý khách tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nguyên liệu, chi phí, cung cấp đẩm bảo thành phẩm.