Tiếng Việt English Chinese

ĐẶT HÀNG NHANH
+84(0)650-3639877  
+84(0)908063383

Theo dõi chúng tôi trên

VĂN HÓA XÍ NGHIỆP

 

TỶ ĐẠT LUÔN TÂM HUYẾT THỰC HIỆN NHỮNG GIÁ TRỊ SAU 

  • Tâm nguyện: thành một dòng mút thế giới

  • Sứ mệnh: giúp thực hiện ước mơ công nhân viên !làm cho xí nghiệp trưởng thành !góp phần cho dân giàu nước mạnh !

  • Mục đích: khách hàng là đầu tiên, sản phẩm, phục vụ là số một, kinh doanh lâu dài.

  • Đào tạo: đoàn kết, thiết thực, hiệu quả cao, đổi mới !

  • Sản phẩm: thiết kế đẹp, an toàn sản xuất, vật tốt giá tốt

  • Tác phong: nghiêm túc, nhanh nhẹn, tuyệt đối không viện cớ

  • Trạng thái: phấn đấu không ngừng nghỉ, vui vẻ làm việc

  • Tiêu chuẩn: xuất sắc, làm chủ nhân của thời gian, đảm bảo hoàn thành trách nhiệm đúng hẹn .

  • Đội ngũ: chịu khổ, chịu suy nghĩ, chịu cải tiến, chịu kiên trì .

Văn hóa công ty
Văn hóa công ty