Tiếng Việt English Chinese

ĐẶT HÀNG NHANH
+84(0)650-3639877  
+84(0)908063383

Theo dõi chúng tôi trên

Quy định bảo mật

Tháng 2/2013: Hoa Lâm – Shangri-La hỗ trợ 50.000.000 VNĐ cho Uỷ ban Nhân dân Quận Bình Tân, Thành phồ Hồ Chí Minh để tổ chức Hội Hoa Xuân 2013.  

Tháng 1/2013: Hoa Lâm – Shangri-La cam kết hỗ trợ 30.000.000 VNĐ cho “Quỹ vì người nghèo” của Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phồ Hồ Chí Minh và  24.000.000 VNĐ nhằm hỗ trợ cho 4 hộ đặc biệt khó khăn trong Phường Bình Trị Đông B.  

Tháng 1/2012: Hoa Lâm – Shangri-La cam kết hỗ trợ 600.000.000 VNĐ cho “Quỹ vì người nghèo” trong vòng 3 năm tới, bắt đầu từ năm 2012. “Quỹ vì người nghèo” do Quận Bình Tân phát động, nhằm hỗ trợ cho những người khó khăn, không nhà cửa, người già, người khuyết tật và trẻ em mồ côi thông qua các chương trình tái định cư