Tiếng Việt English Chinese

ĐẶT HÀNG NHANH
+84(0)650-3639877  
+84(0)908063383

Theo dõi chúng tôi trên

  • Mút nội y EDAVN PU FOAM


Căn cứ phát triển các sản phẩm dựa theo nhu cầu của quý khách hàng, mút nội y Tỷ Đạt chúng tôi có độ đàn hồi tốt, tinh thấm khí tốt, UV thử nghiệm có thể thông qua bậc 3.5 hoặc hơn thế nữa, thông qua nhiệt độ cao để thành hình, giặt bền, chông ố vàng, mang lại sự thỏa mãn cho quý khách, và chúng tôi có thể sản xuất các sản phẩm mút nội y không biến vàng.